Montag – Freitag: 8:00 – 20:00 Uhr
Samstag: 8:00 – 18:00 Uhr

Mauseloch

Momo op Kölsch

Welkumme bei Momo

En Biolade, ech, dat et nor esu en Aat hät

Momo es en Biolade d’r eeschte Stund un d’r aale Schull.

Eeschte Stund meijnt, dröcklich un langksam jewahße ze sin, „biologisch-dynamisch“ brengk et op d’r Tippel. Aale Schull meijnt eso och hüchsten Aansproch aan de Ware wie och zielbewosstet Schaffe.

Shweerpunkte uns Arbeid wohr esu och uns Palett, de Fresch- un Kreelheet, Gesünde un Qualität als och Rejohn, Ömweltverdräglichkeet, gode Transportmeddel un spacke Tüt un Büggel zemol en Pandfläsch es besser wie Möll zo maache esuwie ander Enfalle met de m’r uns verkasematuckele un de m’r zick d’r Aanfang op dem Paneer han.

En d’r Praxis meijnt dat:

Uns Lade es 600 qm jroß, met en Bistro dodrenne un ene Bio-Metzgerei.

M’r föhre beinoh aachdausend Produkte de d’r Namen „ökologisch“ zomindes esu wigg och verdeenen.

Vür allem fresch levvensmeddel: över 200 Zoot Kis, Brud vun 6 rejohnale Backhuuse, e breide Palett Milchproduk, dat beste Obs- & Gemös em wigge Gägend. A breid Palett vun uns Bönnsche Tünnese, ech gode Partnerschaff wie och vun renommeete Pioniere. Un sämpliche War rund öm Huck & Hoor un Huus & Jaade.

He op d’r momosigg künn m’r zemlich dovun vermeddele, ävver net all. Aan enem Besök kutt nimmes erüvver, un dat es keine Dressverzäll, dann Momo moot kääl un wiev och ruche, schmecke, hüre un föhle, esu vür allem: ech erlevve.

Dämnoh Aasch huh noch Beuel. Momo es nit em Löffelseng ävver op de schäl sick.

Wann hät dat op?

Sperrwick morjens af aach

Wann mäht dat zo?

ochedaach öm aach Ovends, sambsdaach öm 6 Ovends

Aanklengele

0228 462 765

momo-raoul